Lời Bài Hát

Biết Ra Sao Ngày Sau (Que Sera, Sera)

Ngày em còn thơ lòng vương mộng mơ,

Thường hay hỏi má em: “Má ơi ngày sau,

Con sẽ thắm tơ duyên và vui sướng không?”

Mẹ em sẽ khuyên bảo rằng:

“Biết ra sao ngày sau?

Đời luyến lưu vui cười, khổ đau…

Vì sắc duyên là sóng bể dâu,

Nào ai biết ngày sau?”

Đ.K.:

“… Thành giòng sông nổi trôi…”

…………………………………………………………

When I was just a little girl

I asked my mother, what will I be ?

Will I be pretty, will I be rich ?

Here’s what she said to me,

Que Sera, Sera,

Whatever will be, will be…

The future’s not ours, to see !

Que Sera, Sera

What will be, will be…

When I was young, I fell in love

I asked my sweetheart what lies ahead ?

Will we have rainbows, day after day ?

Here’s what my sweetheart said,

Que Sera, Sera,

Whatever will be, will be…

The future’s not ours, to see !

Que Sera, Sera

What will be, will be…

Now I have children of my own

They ask their mother, what will I be ?

Will I be handsome, will I be rich ?

I tell them tenderly.

Que Sera, Sera,

Whatever will be, will be…

The future’s not ours, to see !

Que Sera, Sera

What will be, will be…

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button