Lời Bài Hát

Bức Tâm Thư

Vài hàng gửi anh triều mến

Vừa rồi là còn truyền tin

Nói rằng nước non đang mong

Đi quân dịch là thương nòi giống

Người thường tìm sang giàu tới

Lòng này thì khác tình ơi

Ước nguyền hứa duyên trao người

Cầm tay súng tòng quân anh tươi cười

Lòng thầm đang lớn ươm đầy tơ

Nhờ trời cam quít đã lên mùa

Chờ ngày dệt xong áo chung tình

Em mang tới đồn mà tặng anh

Lạy trời tròn năm tròn tháng

Nợ làng ơn nước đã đền xong

Xóm làng hát câu thanh bình

Về nơi cũ tìm vui duyên lành

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button