Lời Bài Hát

Giờ Này Anh Ở Đâu

Giờ này anh ở đâu?

Quang Trung nắng cháy da người

Giờ này anh ở đâu?

Dục Mỹ hay Lam Sơn?

Giờ này anh ở đâu?

Đồng Đế nắng mưa thao trường

Anh ở đâu? ú u ù … …Anh ở đâu?

Giờ này anh ở đâu?

Pleiku gió núi biên thùy

Giờ này anh ở đâu?

Miền Trung hỏa tuyến địa đầu

Giờ này anh ở đâu?

Cà Mau tiếng sét U Minh rừng

Anh ở đâu? ú u ù … Anh ở đâu?

Dù rằng anh ở đâu, Anh ở đâu, vẫn yêu anh hoài

Vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời …

Vì lời thề xưa nở trên môi

Và một tình yêu đã lên ngôi

Kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi

Trên đường ta bước chung đôi

Giờ này anh ở đâu?

Không quân vỗ cánh đại bàng

Giờ này anh ở đâu?

Thủy Quân Lục Chiến kiêu hùng

Giờ này anh ở đâu?

Vượt đường xa thiết giáp anh tung hoành

Anh ở đâu? ú u ù … Anh ở đâu?

Dù rằng anh ở đâu, vẫn yêu anh hoài

Vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời …

Vì lời thề xưa nở trên môi

Và một tình yêu đã lên ngôi

Kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi

Trên đường ta bước chung đôi

Giờ này anh ở đâu?

Tây Ninh tiếp ứng biên thành

Giặc tan trên đất Hạ Lào

Giờ này anh ở đâu?

Trại Hoàng Hoa tung gió cánh hoa dù

Anh ở đâu? ú u ù … Anh ở đâu?

Anh ở đâu? ú u ù … Anh ở đâu?

Anh ở đâu? ú u ù … Anh ở đâu?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button