Lời Bài Hát

Lời Kinh Đêm

Lời kinh đêm ôi lời kinh đêm.

Lời kinh buồn như tiếng mẹ thở dài.

Ai có nghe thấu lời kinh khổ,

Sao cúi mặt gục đầu ngủ quên.

Trời mong manh ôi đời lênh đênh.

Thuyền bấp bênh cuộc sống mơ hồ..

Lời kinh cầu từng ngày quen thuộc

Lời mẹ buồn giữa tiếng Nam-mô.

Thuyền trôi xa về đâu ai biết

Thuyền có về ghé bến tự do.

Trời cao xanh hay trời oan nghiệt.

Trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ.

Trời chơ vơ ôi người bơ vơ.

Người vẫn ôm mảnh ván rũ mục.

Lời kinh cầu từng hồi nấc nghẹn.

Lời mẹ buồn giữa tiếng Amen.

Người buông xuôi về nơi đáy nước

Người có mộng một nấm mộ xanh.

Biển ngây ngô hay biển man rợ

Biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button