Lời Bài Hát

Ta Còn Lại Gì

Ta thấy anh chiều nay

Như cành khô rã rời

Ta thấy anh chiều nay

Ly cà phê trong tay

Ta thấy anh chiều nay

Buồn bên ly rượu đầy

Ta thấy anh chiều nay

Vàng khói thuốc trên tay

Bao năm còn lại gì

Những năm tháng tội tù

Những năm tháng nổi trôi

Bạn bè giờ xa xôi

Mất còn hay phiêu bạt

Cuộc tình đã sang tay

Cuộc đời đã đổi thay

Niềm tin còn đâu nữa

Tay đã trắng bàn tay

Ta thấy anh chiều nay

Như cành khô lạc giòng

Ta thấy anh chiều nay

Đong đầy nỗi đắng cay

Ta thấy anh chiều nay

Đường đời tan ước vọng

Ta thương anh thương nhiều

Thương phận người không may.

Ta thấy anh chiều nay

Hồn buồn trong mộ phần

Ta thấy anh chiều nay

Hồn sầu theo núi sông

Ta thấy anh chiều nay

Tàn hơi vì cội nguồn

Ta thấy anh chiều nay

Ôm lòng đất đắng cay

Bao năm còn lại gì

Một đất nước nghèo nàn

Hồn vất vưởng khóc than

Mái nhà giờ đã xa

Mộ phần giờ hoang lạnh

Còn gì nữa hôm nay

Hẹn thề đã đổi thay

Quê hương giờ tan tác

Hồn vĩnh viễn lưu đày

Ta thấy anh chiều nay

Bước chừng như đã mỏi

Ta thấy anh chiều nay

Chim buồn không hướng bay

Ta thấy anh chiều nay

Cuộc cờ thôi đã mãn

Ta thương anh một đời

Là con tốt không may

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button