Lời Bài Hát

Tuổi Mộng Mơ

(Saigon-1973)

Em ước mơ mơ gì, tuổi mười hai, tuổi mười ba ?

Em ước mơ em là, em được là tiên nữ

Ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người

Ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời.

Thật đẹp thay ! Thật đẹp thay ! Giấc mơ tiên !

Thật đẹp thay ! Thật đẹp thay ! Giấc mơ tiên !

Em ước mơ mơ gì, tuổi mười ba, tuổi mười bốn ?

Em ước mơ mang hồn, em mang hồn thi sĩ

Theo gió mưa em đi, hát xây mộng cho người

Trên cánh thơ tuyệt vời, hát yên vui cõi đời.

Thật đẹp thay ! Thật đẹp thay ! Giấc mơ hoa !

Thật đẹp thay ! Thật đẹp thay ! Giấc mơ hoa !

Em ước mơ mơ gì, tuổi mười tư, tuổi mười lăm ?

Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn

Thoa phấn son em mang chiếc áo dài khăn hồng

Em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng.

Thật đẹp thay ! Thật đẹp thay ! Giấc mơ xinh !

Thật đẹp thay ! Thật đẹp thay ! Giấc mơ xinh !

Em ước mơ mơ gì, tuổi mười lăm, tuổi mười sáu ?

Em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu

Không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người

Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi.

Thật đẹp thay ! Thật đẹp thay ! Giấc mơ ngoan !

Thật đẹp thay ! Thật đẹp thay ! Giấc mơ ngoan !

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button